Werkevent WaarkZat

2 april 2020 in de Nicolaïkerk te Appingedam


Programma


Contact


Deelnemers


Inschrijven bedrijven


In het nieuws


Vacatures


Symposium

Werkevent WaarkZat wederom uitgesteld in verband met Coronavirus

De organisatie van Werkevent Waarkzat heeft besloten dat ook de geplande datum van 10 september 2020 verschoven moet worden. Hoewel de situatie in september nog niet in te schatten valt, vindt de organisatie het niet verantwoord om dit event te organiseren. WaarkZat zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021 en uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte.  

Werkevent WaarkZat uitgesteld in verband met Coronavirus

De organisatie stelt het werkevent WaarkZat in de Nicolaïkerk in Appingedam, dat gepland stond voor 2 april, uit naar donderdag 10 september.

Hoewel het coronavirus nog niet is uitgebroken in de regio Eemsdelta vindt de organisatie het niet verantwoord om nu een werkevent te houden in het centrum van Appingedam.

„Via Kansrijke Groningers zijn alle scholen uit de regio uitgenodigd en we verwachten dat de scholen binnen zeer korte tijd de externe activiteiten zullen cancelen,” legt Wildrik Bulthuis uit. „Een begrijpelijke maatregel die we alleen maar kunnen ondersteunen. We vinden het echter wel heel wenselijk om het onderwijs te betrekken in het werkevent, de toekomst voor onze regio mag natuurlijk niet ontbreken, en we gaan het dan liever uitstellen.”

Wat is het werkevent “Waark Zat”?​

In het voorjaar van 2021 wordt er in Appingedam in en rond de Nicolaikerk een werkevent georganiseerd. Dit event heeft als doelstelling om de bedrijven in de regio Eemsdelta in contact te brengen met de werkzoekenden.

Het event wil ook een podium bieden aan de bedrijven uit de regio om zich op een actieve manier te presenteren aan een breder publiek dan wat men over het algemeen gewend is om op die manier mensen te interesseren in wellicht een verandering van werkkring.

Er zal ook zeker een podium geboden worden aan het onderwijs en de daaraan gelieerde instellingen om aansluiting te vinden met het bedrijfsleven en hun studenten te helpen aan stageplaatsen en een start te maken van een succesvolle carrière.

Promotiefilm door

Ronny Benjamins

https://werkeventwaarkzat.nl/wp-content/uploads/2020/01/waarkzat-intro-web.mp4

U kunt zich hier inschrijven.

Wie gaan het organiseren?

Mede om die redenen hebben de initiatiefnemers Wietze de Vries en Wildrik Bulthuis contact gezocht met Idott Evenementen, die bereid zijn gevonden om het event het juiste karakter mee te geven.

Er zullen workshops georganiseerd worden en de bedrijven krijgen de gelegenheid om hun bedrijf in een pitch te presenteren. Buiten worden demonstraties gegeven door deelnemende bedrijven.

Idott zal behalve voor een leuke omlijsting door middel van enige entertainment ook zorgdragen voor een paar foodtrucks en koffiestands. Er zal hierbij op gelet worden dat het e.e.a. zo duurzaam mogelijk gerealiseerd wordt.

Contact met werkzoekenden

Er is samenwerking gezocht met het UWV, werkplein Fivelingo , de Gemeentes Appingedam Delfzijl en Loppersum , SBE , OKA , Ventuss , Eemshaven Info en met het beroepsonderwijs uit de regio. Ook Kansrijk Groningen zal gevraagd worden om te particeperen in het werkevent “Waark Zat “.

Vanuit het UWV en Werkplein Fivelingo zullen alle werkzoekenden bericht krijgen over het werkevent wat gehouden worden in hun eigen regio.

Contact met het bedrijfsleven

De initiatiefnemers zullen zelf contact opnemen met bedrijven uit de regio om op die manier ook vanuit het bedrijfsleven de nodige deelname te bewerkstelligen.

Het spreekt voor zich dat getracht wordt om een zo veelzijdig mogelijk aanbod te presenteren. Er wordt in eerste instantie gekeken naar de bedrijven in de regio Eemsdelta om de werkzoekenden een kans te geven dicht bij hun woonplaats aan het werk te komen.

Burgemeester Beukema van Delfzijl refereerde in zijn nieuwjaarstoespraak aan de “mismatch” tussen bedrijfsleven en werkzoekenden , dit werkevent wil trachten om daar verandering in te brengen door op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te maken.

Is het éénmalig?

De organisatie gaat ervan uit dat het mogelijk moet zijn om het event in de komende jaren uit te bouwen naar een solide evenement wat een welkome aanvulling zal blijken te zijn voor zowel werkzoekenden als het bedrijfsleven.

Het zal mee werken aan de leefbaarheid in de nieuwe gemeente Eemsdelta en bijdragen aan een gezond woon-en werkklimaat.

Let op! verplaatst naar voorjaar 2021

Programma

10.00               Opening door Drs. Willem Foorthuis
10.00-12.00     Zal het accent vooral liggen op de leerlingen/studenten van het onderwijs uit
                        de regio Eemsdelta.
13.00-20.00     Event voor werkzoekenden, bedrijven, onderwijsinstellingen en bezoekers.
20.00-21.00     Netwerkborrel voor standhouders.

Tijdens het event worden er diverse workshops gegeven o.a. door WIZ , De Hoven en andere deelnemende bedrijven.

Drs. Willem Foorthuis

De opening zal worden verzorgd door Drs. Willem Foorthuis, lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanze Hogeschool Groningen.

Drs. Willem Foorthuis

Kansrijke Groningers

Kansrijke Groningers: “elke leerling verdient, altijd en overal, een kansrijke positie in de (toekomstige) arbeidsmarkt”.

Het Platform Scholen & Bedrijven Noord-Groningen van Kansrijke Groningers biedt leerlingen met virtual reality de kans om een kijkje te nemen bij bedrijven waar je normaal gesproken niet zo makkelijk naar binnen komt, zoals een chemiepark of een windmolenpark op zee. Ook kunnen ze ervaren hoe het is om er te werken.

Daarnaast kunnen bedrijven via het platform in contact komen met leerlingen en leerkrachten, onder andere door middel van bedrijfsbezoeken, presentaties of snuffelstages. Voor ondernemers is het een mooie manier om vroegtijdig in beeld te komen bij leerlingen in Noord-Groningen.

In het nieuws

Publicatie: De Eemsbode
Wildrik Bulthuis (links) en Wietze de Vries voor de Nicolaïkerk. Foto: Mark Giesolf

Nieuw werkevent ‘WaarkZat’

APPINGEDAM – In de Nicolaïkerk in Appingedam wordt donderdag 2 april voor de eerste keer het werkevent WaarkZat gehouden. Doel is om werkgevers en werknemers met elkaar kennis te laten maken en de oorzaak van mismatchen op te vangen.

„De aanleiding voor het organiseren van WaarkZat is de mismatch tussen het bedrijfsleven en werkzoekenden. Ondanks het groeiend aantal vacatures vinden bepaalde groepen nog steeds moeilijk of geen baan,” legt initiatiefnemer Wietze de Vries uit. „We willen proberen om daar verandering in te brengen door werkzoekenden en het bedrijfsleven op een laagdrempelige manier kennis met elkaar te laten maken.”

Kennismaking

„Het werkevent is dan ook meer een kennismakingsevent dan een verkapte sollicitatie,” legt mede- initiatiefnemer Wildrik Bulthuis uit. „ Tijdens een sollicitatie heb je verschillende fasen. De eerste fase is het kennismaken. Wie is de werkzoekende en wie is de werkgever. Waarom en kunnen we iets voor elkaar betekenen. Het is eigenlijk aftasten of je bij elkaar past. Pas dan wordt er gekeken naar de inhoudelijke kwaliteiten. Het is voor een werkzoekende heel lastig om dat in een brief van een A4 te kunnen presenteren. Ook voor de werkgever is het niet eenvoudig om op basis van een A4 te weten of iemand bij het bedrijf past. Dan heb je dus al snel een mismatch. Dat los je op door mensen met elkaar in contact te laten komen. Zowel Wietze als ik zijn werkzaam in de uitzendbranche en hebben dus ervaring in het mensen met elkaar te laten kennismaken.”

Veel vraag

„In deze regio is er echt vraag naar werknemers,” vult De Vries aan. „ Vooral in de techniek, logistiek en zorg is er veel vraag. Deze werkgevers zullen ook zeker aanwezig zijn. Zo is Zorgplein Noord aanwezig en zijn er diverse lokale werkgevers aanwezig, maar ook de onderwijscentra en het UWV hebben een stand. Het is ook meteen een soort bedrijfspromotiedagen. Dat zorgt ervoor dat het leuk blijft en je ook even rustig rond kunt kijken zonder het gevoel te hebben om kennis te moeten maken.”

Betrokkenheid

„Deze regio is heel speciaal,” aldus Bulthuis. „ De mensen willen hier graag werken en wonen. Er is een grote loyaliteit en betrokkenheid. Recent is in Groningen ook een werkevent gehouden. De resultaten daar waren voor onze regio teleurstellend. Daarom willen het nu zelf in Appingedam doen. Ook de politiek vindt het belangrijk dat de werkzoekenden en het bedrijfsleven met elkaar in contact komen. Burgemeester Beukema van Delfzijl heeft het oplossen van mismatchen in zijn nieuwjaarstoespraak specifiek benoemd. We willen tijdens het werkevent een veelzijdig aanbod presenteren met bedrijven in eerste instantie uit de regio Eemsdelta, zodat we werkzoekenden een kans geven om in hun eigen woonplaats aan het werk te komen.”

Mark Giesolf

Contact en info

Locatie Waark zat

Nicolaïkerk Appingedam
Wijkstraat 30
9901 AJ Appingedam

 

Volg ons

Facebook

Organisatoren

Wietze de Vries

0596 625 728

info@uitzendbureau-upgrade.nl

 

Wildrik Bulthuis

06 533 059 45

info@rbwerkt.nl

 

Karina Idema

06 175 064 62

idott.evenementen@gmail.com

Deelnemers